Pages

Tuesday, August 24, 2010

Podstawy frameworka

W poście tym postaram się podać w końcu trochę więcej konkretów. Głównymi elementami frameworka będą:
 • GameCore
 • GameState
 • SoundManager
 • ResourceManager
 • TimerManager
 • SceneManager
 • AnimationManager
 • InputManager 
 • Renderer

GameCore
Punkt wejścia do frameworka. Odpowiedzialny za inicjowanie wszystkich modułów i scalanie ich ze sobą. Centralna część "systemu".

GameState
Klasa bazowa dla stanów gry.

SoundManager
Jak sama nazwa wskazuje jest to menadżer odpowiedzialny za dźwięki w grze.

ResourceManager
Ładowanie i zarządzanie zasobami w grze (np. ładowanie grafiki).

TimerManager
Zarządza timerami (licznikami czasu) w grze.

SceneManager
Zarządzanie scenami. Teoretycznie ma być możliwość tworzenia i wyświetlania wielu scen (np. animowane menu na animowanym tle).

AnimationManager
Zarządzanie animacjami w grze. 

InputManager
Zdarzenia użytkownika, np. przechwytywanie "tapnięcia" palcem w ekran.

Renderer
Wyświetlanie grafiki.

Póki co czysta teoria. Każdy z modułów zostanie w swoim czasie (zapewne w trakcie implementacji) szerzej opisany i... skorygowany czy w ogóle będzie potrzebny :)

  No comments:

  Post a Comment