Pages

Monday, September 27, 2010

Czas goni nas (2)

Zgodnie z zapowiedzią czas na TimerManagera. Jak sama nazwa na to wskazuje, umożliwia on zarządzanie timerami utworzonymi w kasuroid. Główną metodą jest create():
public Timer create()
{
  Timer timer = new Timer();
  mTimers.add(timer);

  return timer;
}
Tworzy ona obiekt Timer i dodaje go do wektora mTimers (przechowuje wszystkie referencje do timerow utworzonych w TimerManagerze). Istnieje także możliwość usunięcia tak utworzonego timera poprzez zawołanie metody remove:
public int remove(int id)
{
  Timer timer = null;
  Enumeration e = mTimers.elements();
  int i = 0;
  while (e.hasMoreElements())
  {
    timer = e.nextElement();
    if (timer.getId() == id)
    {
      Debug.inf(getClass().getName(), "Timer with id " + id + " found. Removing.");
      mTimers.remove(i);
      return RetCode.SUCCESS;
    }
    i++;
  }

  return RetCode.BAD_PARAM;
}
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć timery samodzielnie, bez udziału TimerManagera. Należy wtedy jednak pamiętać, aby w każdej iteracji głównej pętli Corea zawołać metodę update w celu  zaktualizowania czasu timera.
Każdy utworzony timer identyfikowany jest poprzez unikalne id. TimerManager udostępnia interfejs do sterowania timerami właśnie poprzez id. Są to (znane już metody z klasy Timer):
 • start(int id)
 • stop(int id)
 • pause(int id)
 • resume(int id)
Dodatkowo, interfejs TimerManagera został rozszerzony o dodatkowe metody do zarządzania wszystkimi timerami, a mianowicie:
 • startAll()
 • stopAll()
 • pauseAll()
 • resumeAll()
 • updateAll()
Myślę, że wszystko jest jasne. Aby zademonstrować działanie TimerManagera utworzyłem test Timers. Jest to jedno activity (TestCaseTimersActivity) z jednym stanem (TestCaseTimersState). W teście tworzone są automatycznie dwa timery (timer1 oraz timer2). Użytkownik ma możliwość sterowania timerami poprzez przyciski (mocno symboliczne - na UI przyjdzie jeszcze czas :P) umieszczone na głównym ekranie. A tak test Timers wygląda w praktyce:

Przyciski niebieskie "wołają" odpowiednio (od lewej) startAll, stopAll, pauseAll, resumeAll. Przyciski szare sterują timerem 1, natomiast przyciski różowe sterują timerem 2. W centralnej części wyświetlane są aktualne sekundy poszczególnych timerów. Polecam zassanie źródeł i sprawdzenia timerów w praktyce :)

No comments:

Post a Comment