Pages

Sunday, September 5, 2010

KasuroidView

Czas na zdefiniowanie widoku. Do com.android.kasuroid wrzuciłem KasuroidView. Definicja nowego widoku znajduje się w /layout/kasuroid_layout.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent">
    <com.android.kasuroid.KasuroidView
        android:id="@+id/id_kasuroid_view"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"/>
</FrameLayout>

LinearLayout zmieniłem na rzecz FrameLayout, gdyż umożliwia on nakładanie na siebie kolejnych widoków (co też ładnie zostało przedstawione tutaj). Może to być użyteczne np. w przypadku, gdy chcemy wyświetlić jakąś dodatkową informację bezpośrednio na ekran. Warto wspomnieć o android:id. Jest to identyfikator danego elementu, w tym przypadku "id_kasuroid_view". KasuroidView dodawany jest do głównego activity poprzez:
  • setContentView(R.layout.kasuroid_layout);
, gdzie "R" jest to automatycznie generowana z aktualnych zasobów klasa ze zdefiniowanymi identyfikatorami. Należy pamiętać, żeby użyć poprawnej klasy identyfikatorów ("R"). A mianowicie:
  • import com.android.kasuroid.R;
Aplikacje mają być pełnoekranowe. W celu ukrycia paska tytułu wystarczy zawołać:
  • requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
Jako, że zdecydowałem się na użycie oddzielnego wątku do rysowania, wymagane jest dziedziczenie po SurfaceView, co z kolei prowadzi do konieczności zaimplementowania kilku funkcji:
  • surfaceChanged
  • surfaceCreated
  • surfaceDestroyed
Wynikiem powyższego jest... pusty, czarny ekran ;):

No comments:

Post a Comment