Pages

Sunday, September 12, 2010

quit!

Jak to często bywa koncepcja klaruje się w trakcie samej pracy (w tym przypadku nie jest inaczej :P). W trakcie prac nad małym środowiskiem testowym okazało się, że nie ma opcji wyjścia z aplikacji :) Głównie dlatego, że beż czarowania nie ma sposobu na zatrzymanie wątku Core przy użyciu samego Core. Jako, że całe sterowanie ma się odbywać właśnie przez Core musi być to możliwe. Dlatego też, tak jak przewidywałem we wcześniejszym wpisie, KasuroidThread staje się wewnętrzna klasą Core. Jest to o tyle wygodne, że teraz mamy pełną kontrolę nad sposobem odpalania Core. Na dodatek zmniejsza się liczba klas wejściowych do frameworka (btw. w planie jest aby jedynym punktem wejścia do kasuroid była klasa KasuroidActivity). Interfejs Core został rozszerzony o metody start() oraz stop() oraz dodałem kontrolę stanów, w których Core może się znajdować.

Aby zakończyć pracę frameworka należy wywołać metodę quit():
    public void quit()
  {
    Activity act = (Activity)mContext;
    act.finish();
  }
mContext wskazuje na activity, w którym utworzony jest Core. Jako, że w Androidzie aplikacja jest odpalana poprzez Activity, zamknięcie samej aplikacji musi się odbyć również poprzez zamknięcie Activity. Można to zrobić np. poprzez zawołanie metody finish() na danym activity. finish() zamyka kolejne widoki i (pośrednio) w KasuroidView również Core. Poniżej znajduje się fragment LogCat z inicjalizacji oraz kończenia aplikacji:

Starting activity: Intent { cmp=com.kasuroid/.KasuroidActivity } 
com.kasuroid.core.Core:Core()
com.kasuroid.core.Core:init()
com.kasuroid.core.TimerManager:TimerManager initialized
com.kasuroid.core.SceneManager:SceneManager initialized
com.kasuroid.core.ResourceManager:ResourceManager initialized
com.kasuroid.core.Renderer:Renderer initialized
com.kasuroid.KasuroidActivity:Debug output
KasuroidView:surfaceCreated
com.kasuroid.core.Core:start()
Displayed activity com.kasuroid/.KasuroidActivity: 279 ms (total 279 ms)
com.kasuroid.core.Core:Touch event, going to close app!
com.kasuroid.core.Core:stop()
com.kasuroid.core.Core:term()
com.kasuroid.core.TimerManager:TimerManager terminated
com.kasuroid.core.SceneManager:SceneManager terminated
com.kasuroid.core.ResourceManager:ResourceManager terminated
com.kasuroid.core.Renderer:Renderer terminated
com.kasuroid.KasuroidActivity:onDestroy

Jak widać wszystkie moduły są już ładowane oraz zwalniane. Aha, com.android.kasuroid ewoluował (nie bez bólu..) do com.kasuroid. Zmieniłem pakiet główny ponieważ kasuroid jako taki nie jest częścią pakietu android a całkiem oddzielnym komponentem. 
Ponieważ Core odpalany jest w oddzielnym wątku, cały dostęp (a przynajmniej do najważniejszych składowych) musi być synchronizowany (zmienna mLock w Core). 
Okazało się także, że CoreThread potrafi wywłaszczyć wszystkie zasoby i nie jest możliwa komunikacja z użytkownikiem / systemem. Aby rozwiązać ten problem musiałem uśpić na chwilę wątek i oddać trochę CPU systemowi (dodanie sleep w run() wątku). Dodatkową zaletą uśpienia wątku (oprócz możliwości komunikacji z systemem i otrzymywania różnych eventów) jest oszczędzanie baterii - CPU nie działa wtedy na 100%.

W następnym wpisie przedstawię więcej szczegółów na temat testowania frameworka.

No comments:

Post a Comment